czwartek, 01 December 2016 00:00

FATCA - Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z umową z dnia 7 października 2014 r. zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA zwanej dalej „Umową”, oraz wejściem w życie dnia 1 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712), zwanej dalej „Ustawą”, uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2016 roku mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów naszej Kasy osób będących podatnikami w USA. W związku z powyższym, członkowie naszej Kasy, których wysokość salda na rachunkach Kasy przekraczała, według stanu na 1 grudnia 2015 równowartość 50 tys. dolarów amerykańskich, są zobligowani do złożenia stosownego oświadczenia FATCA. W trakcie najbliższej wizyty w placówce Twojej SKOK, nasi pracownicy wykonają z Państwem wszelkie niezbędne czynności. Dzięki temu niedogodności związane ze spełnieniem tego formalnego warunku zostaną ograniczone do minimum.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wsparcia Sprzedaży Twojej SKOK tel. 77/550 34 52 lub w najbliższej placówce naszej Kasy, gdzie nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania

 Dokumenty do pobrania:

Download
Oświadczenie o rezydencji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA)

Pobierz

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…