Historia Twojej SKOK

 

Dnia 12 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Opolskiej SKOK podjęło decyzję w formie uchwały o zmianie nazwy z Opolska Spółdzielcza Kasy Oszczędnościowo – Kredytowa na Twoja Spółdzielcza Kasy Oszczędnościowo – Kredytowa (wraz z dopuszczalnymi skrótami Twoja SKOK i Twoja Kasa) . Od dnia 7 maja 2012 r. tj. od dnia dokonania wpisu przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęto stosowanie nazwy w dokumentacji wewnętrznej z użyciem pełnej nazwy tj. Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz nazwy skróconej w postaci Twoja SKOK. Nazwa Twoja Kasa będzie stosowana w materiałach reklamowych oraz marketingowych.

Opolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa powstała w roku 1997, a działalność rozpoczęła w 1998 roku, początkowo działając jako SKOK w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, największym na terenie Kędzierzyna zakładzie pracy.

Jednak początki naszej Kasy sięgają roku 1995, kiedy to grupa osób zatrudnionych w sferze budżetowej w Kluczborku postanowiła utworzyć samodzielną, dbającą o interesy swoich Członków instytucję finansową. Przedsięwzięcie to zrealizowano w oparciu o uchwaloną przez parlament Rzeczpospolitej Polskiej ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, powołując Międzyzakładową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Kluczborku.

Podobny cel przyświecał grupie osób zakładających w 1997 roku SKOK w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Dlatego obie Kasy, widząc wspólnotę interesów, postanowiły zjednoczyć się i powołać do życia Opolską Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

Zamierzeniem twórców inicjatywy powołania Opolskiej SKOK było propagowanie idei spółdzielczych kas na terenie województwa opolskiego. Począwszy od 2001 roku działalność Opolskiej SKOK zaczęła rozszerzać się na kolejne województwa. Rok 2002 był początkiem przełomu z punktu widzenia rozwoju Kasy: rozszerzenie działalności poza województwem opolskim i nawiązanie szeregu kontaktów handlowych, które umożliwiły dynamiczny rozwój na nowych rynkach. Obecnie posiadamy rozbudowaną sieć placówek na terenie całego kraju.

Nasze placówki z powodzeniem obsługują pracowników wielu zakładów pracy różnych branż oraz instytucji. Nasze produkty spotykają się z dużym zainteresowaniem pracowników w istotny sposób uzupełniając ofertę pozostałych instytucji finansowych działających na danym rynku.

Od 1 stycznia 2005 roku Twoja SKOK może się szczycić certyfikatem zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001:2009.

Przeczytaj Politykę Jakości

Od 2003 roku Twoja SKOK jest w pierwszej dziesiątce SKOK-ów w Polsce.

Obecnie oferta Twojej SKOK na tle innych instytucji finansowych zaliczana jest do najatrakcyjniejszych. Wszystkie produkty Twojej SKOK skonstruowano z myślą o maksymalnym zabezpieczeniu interesów naszych Członków. Przejawia się to zarówno w dostępności oferty dla różnych grup zawodowych, jak i konkurencyjności oprocentowania poszczególnych produktów Kasy.

Pragniemy świadczyć nasze usługi wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba i budować nowe więzi pomiędzy naszymi Członkami a Kasą.

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…