System Zarządzania Jakością

 

Polityka Jakości

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu jest organizacją członkowską o charakterze ponadregionalnym, propagującą ideę samopomocy finansowej.

Świadcząc usługi finansowe Twoja SKOK dąży do budowania i wzmacniania więzi pomiędzy Kasą i jej członkami. Celem Twojej SKOK jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez oferowanie usług finansowych najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz w oparciu o nadrzędne zasady etyki w biznesie i racjonalności zarządzania majątkiem członków. Kasa dąży do stałego podnoszenia stopnia satysfakcji klientów poprzez udoskonalanie oferowanych usług i jakości obsługi klienta.

Dla zapewnienia realizacji powyższych celów oraz dla zapewnienia ciągłego doskonalenia organizacji, Zarząd Twojej SKOK:

  • zapewnia zasoby ludzkie adekwatne do rozmiarów prowadzonej działalności;
  • zapewnia narzędzia wspomagające zarządzanie Kasą;
  • dba o realizację wymagań klienta w oparciu o prowadzone okresowo badania satysfakcji klienta.

Zarząd Twojej SKOK zobowiązuje się do przeglądania i nadzorowania założeń oraz celów zapisanych w niniejszym dokumencie oraz do doskonalenia procesów zachodzących w Kasie. Zarząd Kasy prowadzi wszelkie działania, aby niniejsza Polityka Jakości była znana, rozumiana, akceptowana i realizowana przez cały personel Twoja Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…