Zasady rozpatrywania reklamacji w Twojej SKOK

 

Szanowni Państwo!

Twoja SKOK dokłada wszelkich starań aby obsługa członków była prowadzona na najwyższym poziomie. Jeśli są Państwo niezadowoleni z obsługi w Naszej Kasie lub posiadają Państwo jakieś uwagi - chcemy o tym wiedzieć, aby móc poprawić jakość naszych usług. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna.
Poniżej przedstawiamy kilka zasad stosowanych w przypadku rozpatrywania skarg i reklamacji w Twoja SKOK:

Dane kontaktowe (gdzie można przesłać skargę lub reklamację):
Twoja SKOK, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Dział Wsparcia Sprzedaży infolinia: 801 311 011.

Sposób złożenia reklamacji:
Reklamację lub skargę można złożyć w formie:
1. pisemnej
- osobiście w Placówce TK Finanse sp. z o.o., lub przesyłając pocztą wypełniony formularz wniosku/reklamacji/skargi udostępniony na stronie internetowej Twojej SKOK w zakładce „Reklamacja”,
- wysyłając e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony formularz wniosku/reklamacji/skargi udostępniony na stronie internetowej Twojej SKOK w zakładce „Reklamacja”, w temacie e-maila wpisując „Reklamacja”.
2. ustnej do protokołu
- telefonicznie pod nr 801 311 011,
- osobiście, podczas wizyty klienta w Placówce TK Finanse sp. z o.o.,

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację i skargę:
Reklamacja lub skarga powinna zostać złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacje i skargi są rozpatrywane i załatwiane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli sprawa wymaga znacznie dłuższego terminu jej załatwienia ze względu na jej złożony charakter lub inne okoliczności istotne dla sprawy, Klient o tym fakcie zostaje poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji lub skargi. W tej sytuacji termin udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony, nie może jednak przekroczyć 60 dni.

Sposób rozpatrzenia reklamacji i skargi:
Odpowiedzi na złożone wnioski, reklamacje i skargi wysyłane są do Członka Kasy (którego reklamacja lub skarga dotyczy) listem poleconym na adres korespondencyjny zarejestrowany w systemie SkokCom. W przypadku reklamacji lub skargi składanej przez osoby niebędące Członkami Kasy odpowiedzi wysyłane są na adres wskazany w piśmie lub w protokole spisanym przy telefonicznym przyjęciu reklamacji lub skargi.

Możliwości odwołania:
Klientom Kasy przysługuje możliwość składania wniosków o rozstrzygnięcie sporów w drodze postępowania pozasądowego, poprzez złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego

(www.rf.gov.pl)

Formularz wniosku - reklamacja

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…