Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

 

Czy Twoja SKOK przejęła Opolską SKOK? Czy Opolska SKOK nie będzie już istniała?
Dnia 12 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Opolskiej SKOK podjęło decyzję w formie uchwały o zmianie nazwy z Opolska Spółdzielcza Kasy Oszczędnościowo – Kredytowa na Twoja Spółdzielcza Kasy Oszczędnościowo – Kredytowa (wraz z dopuszczalnymi skrótami Twoja SKOK i Twoja Kasa). Rebranding nie oznacza likwidacji ani zmiany statusu prawnego.

Dlaczego Opolska SKOK zmieniła nazwę na Twoja SKOK?
Naszym celem jest odświeżenie marki, co jest wynikiem reakcji na potrzeby Naszych przyszłych i obecnych Członków oraz potrzeby rynku.

Jaka nazwa obowiązuje Twoja SKOK czy Twoja Kasa?
Od dnia 7 maja 2012 r. tj. od dnia dokonania wpisu przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęto stosowanie nazwy w dokumentacji wewnętrznej z użyciem pełnej nazwy tj. Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz nazwy skróconej w postaci Twoja SKOK. Nazwa Twoja Kasa będzie stosowana w materiałach reklamowych oraz marketingowych.

Czy zmianie uległ adres Centrali?
Adres Centrali nie uległ zmianie.

Kto jest teraz stroną umowy – Opolska SKOK czy Twoja SKOK?
Stroną w umowie jest, dla umów zawartych:

do dnia 7 maja 2012 r. Opolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
od dnia 7 maja 2012 r. Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Rebranding nie oznacza likwidacji ani zmiany statusu prawnego. Niezmienne pozostają kwestie formalno – prawne.

Czy Członkowie powinni podpisać dodatkową umowę lub aneks do pożyczki/lokaty w związku ze zmianami?
Nie ma takiej potrzeby. Twoja SKOK będzie świadczyć usługi na podstawie dotychczasowych umów.

Gdzie znajdują się aktualne informacje na temat oferty i członkostwa w Twojej SKOK?
Wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie www.twojaskok.pl

Gdzie można uzyskać pomoc?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

• pod numerem infolinii: 801 311 011
• na www.twojaskok.pl w zakładce Kontakt
• poprzez Placówki TK Finanse sp. z o.o.

Bezpieczeństwo i rozwój
Twoja SKOK działa operacyjnie już 14 rok. Nasz aktualny potencjał oraz stabilność finansowa są nierozerwalnie związane ze stałym wzrostem liczby Członków naszej Spółdzielni oraz wzrastającym poziomem akceptacji i poważania naszej Kasy jako instytucji wzajemnego zaufania. Jesteśmy organizacją członkowską, propagującą wzajemną pomoc finansową, a działalność naszą prowadzimy w warunkach absolutnego bezpieczeństwa i pewności.

Cel działalności
Zgodnie ze statutem celem Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie Członkom Spółdzielczej Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Przedmiotem działalności Kasy jest:

gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich Członków;
udzielanie swoim Członkom pożyczek i kredytów;
przeprowadzanie na zlecenie swoich Członków rozliczeń finansowych;
pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 roku, nr 11, poz. 62, ze zm.);
prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich Członków i ich środowiska i współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.
Kasa działa wśród Członków Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera.

Sieć placówek
Twoja SKOK ma charakter ponadregionalny. Oznacza to, że z naszych usług mogą Państwo korzystać poprzez sieć placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Nasze Oddziały

Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK
Polski system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zebrał w formie dokumentu swoje podstawowe wartości i zasady etyczne systemu SKOK, zbiór obowiązków Kas wobec członków i społeczności lokalnych, zasady działania oraz zasady dobrego zarządzania stanowiące filozofię i zasady systemu SKOK.

Przeczytaj Kodeks

Dane firmy:
Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008730 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 749-17-49-684.
REGON: 531289771

Infolinia: 801 311 011

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…